1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
  1. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України цей договір є офіційною пропозицією Сторони 1 - ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ РАЗУМОВСЬКА РЕГІНА ІЛЬЯСІВНА через Інтернет-магазин https://botanicmarket.com.ua/ (далі - Продавець) укласти договір купівлі-продажу товарів та/або договору про надання послуг на викладених у цій Оферті умовах.
  2. Дана пропозиція є публічним договором-офертою (далі Договір) і має відповідну юридичну силу, про продаж необмеженому колу осіб (далі Покупець) товарів, та надання необмеженому колу осіб Послуг, які представленні у відповідному розділі Веб-сайту Продавця.
  3. Положення даного Договору регулюють взаємовідносини між Продавцем з одного боку і Покупцем з іншого боку (при спільному згадуванні іменовані - Сторони) на підставі умов даного Договору.
  4. Всі користувачі Веб-сайту Продавця можуть отримати доступ до Договору (оферти) в будь-який момент, натиснувши на посилання «Публічна оферта» на Сайті Продавця.
  5. Цим Договором Сторони підтверджують досягнення повної згоди між ними щодо правил, термінів, обмежень та інших умов співпраці, викладених в даному Договорі.
  6. Даний договір з моменту його укладення припиняє гарантії, пакти і будь-які інші домовленості (в письмовій та усній формі) між Сторонами і має обов'язкову силу для Сторін.
  7. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови справжньої Пропозиції (шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:
 • Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
 • Надана Покупцем інформація під час оформлення замовлення Товарів або Послуг є правильною та актуальною;
 • Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також, для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору.

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ.
  1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

«Оферта» - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти договір купівлі-продажу Товару, та/або договору надання послуг на існуючих умовах, зазначених в Договорі.

«Товар» - перелік найменувань асортименту, щодо придбання якого на Веб-сайті https://botanicmarket.com.ua/ розміщена пропозиція Продавця, але не обмежуючись тільки сайтом.

«Послуги» - перелік дій, які вчиняються Продавцем за рахунок Покупця з переліку послуг, які доступні до замовлення Покупцем на Веб-сайті https://botanicmarket.com.ua/.

«Продавець» - компанія, яка  є власником чи розповсюджувачем Товару та реалізує такий Товар та надає відповідні Послуги за допомогою Веб-сайту https://botanicmarket.com.ua/.

«Покупець» - фізична, або юридична особа, що вступили у договірні відносини із Продавцем на умовах, зазначених у даному Договорі.

«Акцепт» - повне та беззаперечне прийняття Покупцем умов Договору.

«Веб-сайт» - автоматизована інформаційна система, доступна в мережі Інтернет за мережевою адресою: https://botanicmarket.com.ua/, а також всі «піддомени», які відносяться до даної адреси та використовуються Продавцем на праві власності.

«Замовлення» – належно оформлена та розміщена на Веб-сайті Продавця заявка Покупця на купівлю Товарів та/або замовлення Послуг, що адресується Продавцю.

«Кур’єрська доставка» - безпосередня передача Товару від працівника служби доставки, або від працівника Продавця, або від іншої уповноваженої Продавцем особи Покупцю в місці, вказаному Покупцем як адреса доставки, на платній або безоплатній умовах.

«Платіжна система» – банк/учасник платіжної системи/оператор послуг платіжної інфраструктури, що на договірній основі з Продавцем забезпечує приймання та переказ платежів з використанням реквізитів платіжних карток Покупців за Товари та/або Послуги, запропоновані на Веб-сайті Продавця.

Особистий кабінет – інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною Веб-сайту, за допомогою якої Користувач має можливість замовити Товари та/або Послуги, змінити умови надання Послуг, оплатити Товари та/або Послуги в порядку, передбаченому даним Договором. В особистому кабінеті зберігається інформація про Покупця та про замовлені ним Товари та\або Послуги.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
  1. За цим договором Продавець зобов'язується передати у власність Покупця обрані Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту Товари та/або надати обрані Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту Послуги, а Покупець зобов’язується оплатити та отримати такі Товари та/або Послуги на умовах цього Договору.
  2. Продавець має право залучати третіх осіб для виконання замовлення Покупця.
  3. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару, та право на надання відповідних послуг без будь-яких обмежень у відповідності з вимогами діючого законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність у випадку порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору.
  4. Інформація про Товари та/або Послуги, яка відображена на Веб-сайті може містити неповні відомості, точна інформація може бути отримана Покупцем шляхом уточнення умов у відповідного менеджера Продавця за телефонами, вказаними у відповідному розділі Веб-сайту.

 

 1. МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ.
  1. Моментом укладення даного Договору є момент замовлення Товару та/або Послуги Покупцем, не залежно від способу Замовлення.
  2. Покупець зобов’язаний самостійно ознайомлюватися з умовами Договору, Продавець не зобов’язаний інформувати Покупця про наявність Договору.
  3. У випадку замовлення Покупцем Товару та/або Послуги по телефону, в магазині Продавця, через електронну пошту або безпосередньо через Веб-сайт Продавця, Покупець підтверджує, що він ознайомився з даним Договором та погоджується з ним.
  4. Покупець натискаючи кнопку «Підтвердити замовлення» приймає на себе зобов'язання оплати вартість таких Товарів та/або Послуг.
  5. Цей Договір укладається шляхом прийняття умов даного Договору. Відсутність підписаного між сторонами примірника Договору на паперовому носії, з проставленням підписів і печаток сторін, в разі проведення по ньому фактичної оплати Покупцем, не є підставою вважати цей Договір неукладеним.
  6. Продавець оформлює Договір на паперовому носії лише у разі письмової вимоги Покупця.

 

 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ПОКУПЦЕМ.
  1. Покупець самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://botanicmarket.com.ua/ шляхом додавання Товарів та/або Послуг у Віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки «Купити».
  2. Після додавання у віртуальний кошик усіх бажаних Товарів та/або Послуг, Покупець оформлює Замовлення самостійно шляхом натискання кнопки «Оформити Замовлення» та заповнення відповідної форми на Веб-сайті https://botanicmarket.com.ua/, внесення контактних даних у обов’язкові до заповнення поля, внесення даних, необхідних для оплати та доставки Товару та/або надання вибраних Покупцем Послуг.
  3. Завершення оформлення та направлення Замовлення Продавцю здійснюється після заповнення усіх необхідних полів у формі Сайту шляхом натисканням кнопки «Оформити Замовлення».
  4. Внесення змін у оформлене Замовлення можливе протягом 60 хвилин з моменту остаточного оформлення Замовлення шляхом звернення до Продавця за телефоном, вказаним на Веб-сайті із повідомленням номеру замовлення та своїх контактних даних.
  5. Оформлення замовлення також можливе за телефоном, вказаним у відповідному розділі Веб-сайту. В такому випадку Покупець повинен надати точне найменування обраного Товару та/або Послуги, марку, артикул, або інші данні, які дозволяють чітко та однозначно ідентифікувати Товар та/або Послугу, та надати Продавцю усі необхідні контактні данні про доставку та оплату.
  6. Після отримання Замовлення Покупець перевіряє наявність обраного Покупцем Товару та/або можливість надання обраної Покупцем Послуги. Якщо виявиться що один або кілька Товарів з тих чи інших причин відсутні у Продавця на день Замовлення, або виявиться, що Продавець не зможе з тих чи інших причин надати обрану Покупцем Послугу, Продавець зв’язується за контактним номером з Покупцем для узгодження Замовлення – повідомляє про відсутні Товари та причини неможливості надати відповідні Послуги, та пропонує аналогічні чи схожі Товари та/або Послуги. Покупець повинен узгодити Замовлення з урахування такого повідомлення Продавця одразу, або до кінця дня у який оформив Замовлення, або на наступний робочий день Продавця (у разі оформлення Замовлення поза межами робочих годин Продавця).
  7. Обробка замовлень здійснюється Продавцем за наступним графіком: з Понеділка по П'ятницю з 8:00 до 16:30.

 

 1. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ
  1. Ціни на Товари та Послуги зазначені у відповідному розділі Веб-сайту Продавця. Всі ціни на Товари та Послуги відображені в національній валюті України (гривня) з урахуванням податків.
  2. Зазначені на Веб-сайті Продавця ціни за Товар та Послуги носять ознайомчий характер та не включають вартість доставки, комісію і додаткові збори банків та платіжних систем. Покупець самостійно і за свій рахунок сплачує такі збори та вартість доставки. Розмір комісії або додаткового збору повідомляє відповідний банк та платіжна система.
  3. Ціна Товарів та Послуг на Веб-сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар та/або Послугу зміні не підлягає.
  4. У разі неправильного зазначення ціни замовленого Покупцем Товару та/або Послуги, Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення за виправленою ціною або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем дане Замовлення вважається анульованим. Якщо Замовлення було оплачено, Продавець повертає Покупцеві сплачену за Замовлення суму на платіжну карту Покупця.
  5. Загальна сума Замовлення складає вартість Товарів та/або Послуг та вартість доставки.
  6. Перелік Товарів та/або Послуг підтвердженого Замовлення, а також загальна ціна Замовлення не можуть бути змінені після підтвердження Замовлення Продавцем, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
  7. Покупець оплачує замовлення будь-яким способом, обраним при Замовленні Товарів та/або Послуг у відповідному розділі Веб-сайту Продавця.
  8. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:
 • Готівкою в момент передачі Товару кур’єром та/або після надання обраної Послуги;
 • Готівкою або безготівковим способом при отриманні товару в магазині Продавця;
 • Накладним платежем при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України;
 • Безготівково, за допомогою платіжної картки Visa або Mastercard безпосередньо на Веб-сайті Продавця.
  1. При оплаті Замовлення онлайн, Користувач перенаправляється на платіжний сервіс LiqPay, де він має змогу сплатити за Замовлення за допомогою карток платіжних систем Visa та Mastercard.
  2. Оплата зараховується тільки за умови дотримання порядку, опублікованому на Веб-сайті Продавця.
  3. У разі несплати, неповної оплати або несвоєчасної оплати Продавець залишає за собою право ненадання Товару та/або Послуги, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дій.
  4. Товари та Послуги гарантуються і надаються тільки за фактом отримання оплати Продавцем. До моменту отримання оплати Продавець не має ніяких зобов’язань перед Покупцем щодо Товарів та/або Послуг замовлених Покупцем
  5. При безготівковій формі оплати обов'язок Покупця по сплаті вартості Замовлення вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.
  6. При безготівковій формі розрахунку Покупець зобов'язаний пред'явити менеджеру або кур'єру документ, що підтверджує факт оплати Товару та/або Послуги (платіжне доручення, квитанція про сплату т.д.).
  7. Продавець не несе відповідальності за порядок перерахування / зарахування коштів.

 

 1. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ТА ГРОШОВИХ КОШТІВ.
  1. Обмін або повернення Товару належної якості Продавцем не здійснюється крім випадків, визначених в п. 7.2. даного Договору.
  2. Продавець допускає обмін або повернення в таких випадках:

7.2.1. У разі загибелі рослин, в період, що не перевищує 1 рік з моменту їх купівлі, та за умови виключення факту загибелі такої рослини у зв’язку з відсутністю належного догляду з боку Покупця (порушення правил поливу конкретного сорту/виду рослин). Встановлення відсутності факту неправильного догляду за рослиною, порушення правил поливу конкретного сорту/виду рослин здійснюється експертом Продавця безпосередньо в магазині Продавця. Встановлення відсутності факту неправильного догляду за рослинами, загальна вартість яких перевищує 50 000 грн. здійснюється експертом Продавця за місцем висадки таких рослин.

  1.  Повернення товару неналежної якості здійснюється відповідно до закону України «Про захист прав споживачів», у випадку наявності недоліків.
  2. При виявленні недоліків Покупець зобов’язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та особою, що здійснила доставку Товару або Продавцем.
  3. У випадку повернення Товару, Покупець повинен повернути Товар кур'єрською/поштовою компанією, якою була здійснена доставка даного Замовлення, на адресу магазину, з якого було відправлено Замовлення або шляхом самостійної доставки такого товару до відповідного магазину Продавця.
  4. Повернення Товару за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.
  5. Відшкодування коштів Покупцю за Товар неналежної якості здійснюється за умови надання ним наступних документів:
 • Заяви на повернення товару/коштів;
 • Акту виявлених недоліків;
 • Документи, які підтверджують сплату (придбання) товару.
  1. Заява на повернення товару/коштів має містити найменування товару, який повертається, суму в розмірі його вартості, поточний рахунок у національній валюті України Покупця (у випадку оплати товару безготівковим способом або за допомогою платіжних систем). Вартість за доставку замовлення поверненню не підлягає.
  2. Повернення грошових коштів Покупцеві здійснюється за умови, що всі необхідні документи для повернення заповнені належним чином згідно вимог вказаних в п.7.7., 7.8. даного Договору та надані Продавцю.
  3. У випадку повернення товарів, необхідною умовою для повернення коштів за повернений товар є надання Покупцем Продавцеві документів, якими підтверджується сплата (придбання) Товару, який повертається.
  4. Повернення сплаченої за Товар суми здійснюється у той спосіб, яким була проведена оплата, або іншим способом, узгодженим Сторонами.
  5. У випадку отримання товару у відділені Кур’єрської компанії, повернення коштів за повернений товар можливе лише безготівковим розрахунком, а саме: з поточного рахунку Продавця на поточний рахунок у національній валюті України Покупця.
  6. Повернення коштів готівкою неможливе за виключенням, якщо оплата вартості Товару була здійснена готівкою у магазині.
  7. Вимога (заява) про повернення грошової суми, сплаченої за товар неналежної якості, підлягає задоволенню протягом 7 робочих днів з дня пред'явлення відповідної вимоги (заяви).

 

 1. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ.
  1. Умови доставки та оплати Товару зазначені на відповідних розділах Веб-сайту Продавця. Всі питання, що виникли в процесі оплати і доставки Товару, Покупець може з’ясувати за контактними даними в розділі Контакти.
  2. Покупець має право отримати замовлений ним Товар за допомогою самостійного вивозу (самовивіз) із магазину Продавця або скористатися послугами кур’єрської чи поштової доставки.
  3. Самовивіз здійснюється Покупцем із магазину Продавця, який знаходиться за адресою село Іванків, Бориспільського району вул. Зелена, 1, а також, з іншого погодженого сторонами місця.
  4. Кур’єрська доставка замовлення Покупцю здійснюється за погодженням із Покупцем і за вказаною ним адресою.
  5. Кур’єрська доставка замовленого Товару здійснюється в межах Бориспільського району та Київської області.
  6. Доставка товару може здійснюватися власними силами співробітників Продавця, або із залученням третіх осіб (перевізника).
  7. Факт отримання товару і відсутність претензій до якості товару Покупець підтверджує власним підписом при отриманні товару.
  8. Продавець не несе відповідальності за термін доставки замовлення, в разі, коли доставка узгоджена і залежить від дій третіх осіб (перевізників). Продавець, на прохання Покупця може називати Покупцеві орієнтовну вартість доставки виключно в ознайомлювальних цілях.
  9. Покупець розуміє і погоджується з тим, що: здійснення доставки – окрема послуга, яка не є невід’ємною частиною придбаного Покупцем Товару, виконання якої закінчується в момент отримання Одержувачем Товару і здійснення платежу за нього.
  10. При прийнятті Замовлення від кур’єра, Покупець зобов’язаний оглянути доставлений Товар і перевірити його на відповідність заявленій якості, асортименту та комплектності Товару, а так само цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до доставленого Товару, Покупець оплачує Замовлення.
  11. Ризик випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передачі йому Замовлення і проставлення одержувачем Замовлення підпису в документах, що підтверджують доставку Замовлення.
  12. У разі доставки Товару за допомогою служби доставки «Нова Пошта», підпис в декларації, яка надається службою, свідчить про те, що претензій до Товару отримувача не заявлено і Продавець повністю і належним чином виконав свій обов’язок щодо передачі Товару.
  13. При передачі Товару Продавець або представник кур'єрської служби надає Покупцеві супровідний документ (видаткова накладна, чек) відповідно до Законодавства України.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПРОДАВЦЯ.
  1. Продавець зобов’язаний:
   1. Забезпечити продаж Товарів та/або надання Послуг у відповідності з цим Договором та вимогами чинного законодавства України;
   2. Передати Покупцеві Товар належної якості та/або надати якісні Послуги у відповідності до умов цього Договору та Замовлення Покупця;
   3. Перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування та відправки Покупцю;
   4. Здійснити особисто або організувати доставку Товару Покупцеві, у разі, якщо Сторонами узгоджена доставка Товару;
   5. Надати Покупцеві всю необхідну інформацію відповідно до вимог чинного законодавства і цієї Оферти;
   6. З моменту укладення цього Договору забезпечити в повній мірі всі зобов'язання перед Покупцем відповідно до умов цього Договору;
   7. Здійснювати повідомлення Покупців про зміну даного Договору шляхом розміщення відповідних змін на Веб-сайті;
   8. Забезпечити виконання зобов’язань згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів»;
   9. Забезпечити конфіденційність даних Покупця та дотримання законодавства України про захист персональних даних;
   10. Розміщувати на Веб-сайті актуальну інформацію про Товари та Послуги та їхню вартість;
   11. В разі доставки Товару неналежної якості, замінити такий Товар на Товар належної якості, або повернути сплачені кошти;
   12. Виконувати інші обов’язки згідно з чинним законодавством та цим Договором;
  2. Продавець має право:
   1. Вимагати оплати переданого Товару та/або наданої Послуги в порядку і на умовах, передбачених Договором;
   2. Розірвати в односторонньому порядку цей Договір у випадку порушення Покупцем умов цього Договору;
   3. Відмовити у виконанні Замовлення в разі виникнення форс-мажорних обставин;
   4. Змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладення, шляхом розміщення змін на Веб-сайті;
   5. Передати свої права і обов'язки по виконанню Замовлень третім особам;
   6. Самостійно в односторонньому порядку змінювати ціни на Товар (в тому числі замовлений Покупцем) та асортимент Товару та/або ціни на Послуги (в тому числі замовлений Покупцем).
   7. Змінювати в односторонньому порядку Замовлення, в тому числі повністю або частково відмовитись від виконання Замовлення, у випадку відсутності Товару або наявності причини неможливості надати відповідні Послуги на дату отримання Замовлення Покупцем;
   8. Відмовитися від виконання укладеного Договору у випадку виявлення факту надання Покупцем недостовірної інформації; не здійснення Покупцем оплати товару та/або Послуг, неотримання Товару Покупцем в узгодженому місці та час, та/або допущення інших недобросовісних дій, які можуть мати наслідком ускладнення для Продавця або неможливість виконання цього Договору.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПОКУПЦЯ.
  1. Покупець зобов’язаний:
   1. До моменту звернення в інтернет-магазин https://botanicmarket.com.ua/ ознайомитися зі змістом Договору-оферти, умовами оплати та доставки на сайті магазину.
   2. Надати Продавцю достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Договору;
   3. Своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;
   4. Ознайомитись з інформацією про Товар та/або Послугу, яка розміщена на Веб-сайті Продавця;
   5. На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, які однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві сплаченого ним Товару або надання Покупцеві оплаченої ним Послуги;
   6. При отриманні Товару у особи, що здійснила його доставку, впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві;
   7. Добросовісно користуватися наданими йому правами, дотримуватися умов Договору та діючого законодавства;
   8. Виконувати інші обов'язки, передбачені даним Договором та чинним законодавством України.
  2. Покупець має право:
   1. Оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту Продавця;
   2. Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;
   3. Вимагати від Продавця надання всієї необхідної інформації відповідно до вимог чинного законодавства і цієї Оферти;
   4. Відмовитися від приймання Товару у випадку невідповідності його характеристик раніше замовленому товару;
   5. Вимагати від Продавця заміни Товару неналежної якості на Товар належної якості або повернення сплачених коштів.
   6. Здійснювати інші права, передбачені даним Договором та чинним законодавством України.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
  1. Продавець не несе ніякої відповідальності за використання або подальше використання Товарів, придбаних Покупцем з використанням Веб-сайту Продавця, але не обмежуючись лише Веб-сайтом.
  2. Покупець, оформляючи замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої інформації про себе, а також підтверджує, що з умовами цього Договору ознайомлений і згоден.
  3. Покупець самостійно несе повну відповідальність за надання помилкових або неправдивих відомостей, що спричинило неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем.
  4. У разі несплати, неповної або несвоєчасної сплати за Товар та/або Послуги Продавець вправі припинити виконання Замовлення та повідомити Покупця про несплату, неповну або несвоєчасну оплату Замовлення.
  5. Покупець самостійно відповідає за правильність і своєчасність здійснених ним платежів. Суми, помилково зараховані Покупцем на рахунки третіх осіб, Продавцем не компенсуються та не відшкодовуються.
  6. Продавець не несе відповідальності за збитки Покупця, що виникли в результаті відмови від Товару та/або Послуги у відповідності з вимогами даного Договору.
  7. Продавець не несе відповідальність за цілісність та збереження Товару, у разі, якщо доставка Товару здійснюється не за допомогою власних сил співробітників Продавця.
  8. Продавець не несе відповідальності за способи і результати використання Покупцем інформації, отриманої в ході виконання Замовлення Продавцем.
  9. Продавець не буде нести відповідальності ні перед якою стороною за будь-який прямий, непрямий, особливий або інший непрямий збиток в результаті будь-якого використання інформації на Веб-сайті Продавця або на будь-якому іншому сайті, на який є посилання з Веб-сайту.
  10. Продавець звільняється від відповідальності за неповне або неналежне виконання Замовлення за Договором у випадках невиконання Покупцем будь-якої з умов Договору.
  11. У разі неотримання Покупцем Замовлення, якщо таке неотримання сталося з вини Покупця, Продавець має право використати такі Товари на власний розсуд та позбавляється обов’язку передати такі Товари Покупцю.
  12. У разі порушення Покупцем умов даного Договору, Продавець має право припинити виконання Замовлення до моменту усунення Покупцем допущених порушень і відшкодування (компенсації) завданих Продавцю таким порушенням збитків та / або розірвати Договір з надсиланням відповідного повідомлення Покупцю.
  13. Продавець не несе відповідальності, якщо очікування Покупця про властивості Товару виявилися не виправдані.
  14. Сукупна відповідальність Продавця за Договором, за будь-яким позовом або претензією, в тому числі зі Сторони Покупця щодо виконання Договору обмежується сукупною вартістю Замовлення Покупця.
  15. Продавець не надає гарантій безперебійної роботи Веб-сайту і дотримання будь-яких термінів відновлення працездатності Веб-сайту в разі перерв у роботі з причин збоїв в телекомунікаційних і енергетичних мережах.
  16. Сторони несуть іншу відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

 

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.
  1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за умовами Договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань Сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.д.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т.д.), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції , заборони на торгівлю) та інше.
  2. У випадку настання обставин визначених п. 12.1. даного Договору, виконання зобов'язань за цим договором відкладається на час дії таких обставин непереборної сили та їх наслідків.
  3. На час дії обставин визначених п. 12.1. даного Договору сторони не мають взаємних претензій один до одного і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик за результатами форс-мажорних обставин.
  4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.
  5. Виникнення обставин непереборної сили не є підставою для відмови Покупця від здійснення оплати за Товар, який був йому поставлений до моменту виникнення обставин непереборної сили.

 

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.
  1. При акцепті даної оферти Покупець надає свою згоду на збір і обробку його персональних даних, відповідно до Закону України від 01 червня 2010 року № 2297- VI «Про захист персональних даних». Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
  2. Дані, які надає Покупець під час розміщення Замовлення через Веб-сайт Продавця будуть використовуватися для обробки Замовлень на придбання Товарів та/або Послуг, отримання інформації про замовлення, відправки телекомунікаційними засобами зв'язку (по електронній пошті, за допомогою мобільного зв'язку) рекламних пропозицій, інформації про акції, розіграші, спеціальні пропозиції або будь-яку іншу інформацію про діяльність Продавця або його партнерів, в інших комерційних цілях.
  3. Власником персональних даних є Фізична особа підприємець Разумовська Регіна Ільясівна код ЄДРПОУ 2881322706, місце знаходження: 08360, КИЇВСЬКА область, Бориспільський район, вулиця Виноградна ,14  
  4. Продавець гарантує конфіденційність і захист персональних даних Покупців.
  5. Покупець дає право Продавцю здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: включати персональні дані до бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати безстрокове зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (за необхідності).
  6. Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані третій стороні (крім передачі даних комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, в тому числі операторам мобільного зв'язку, службам поштового зв'язку або кур'єрської доставки, контакт-центрам, рекламним агентствам, а також на запит компетентних органів державної влади у встановлених законом порядку).
  7. Доступ до персональних даних Покупця мають тільки особи, які безпосередньо залучені до виконання Замовлення.
  8. Продавець зобов'язується: дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Покупців; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців, осіб, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
  9. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації за допомогою повідомлення на електронну пошту, вказану у розділі «Контакти» або в іншому місці на Веб-сайті Продавця.
  10. Покупець має право запросити інформацію про те, обробляються чи його дані Продавцем. Продавець надає таку відповідь протягом 30 календарних днів.
  11. Персональні данні, зібрані відповідно до даного договору, видаляються, як тільки вони більше не є необхідними для виконання мети їх збирання.
  12. Покупець має право вимагати видалення та доступу до особистих даних, що обробляються/зберігаються Продавцем.
  13. Вимога про видалення або доступ до особистих даних має бути вчинена Покупцем шляхом направлення листа на електронну пошту, вказану у розділі «Контакти» або в іншому місці на Веб-сайті Продавця, або шляхом направлення листа за місцезнаходженням Продавця.
  14. Запит Покупця щодо видалення особистих даних буде розглядатися Продавцем, як вимога Покупця на розірвання цього Договору та відмова від подальшого отримання Товарів та/або Послуг Продавця.
  15.  Продавець вправі здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем, попередньо повідомивши Покупця про такий запис. При цьому Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та / або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень.

 

 1. ІНШІ УМОВИ.
  1. Даний Договір набуває чинності з моменту прийняття оферти Покупцем і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. 
  2. Договір може бути розірваний в порядку, передбаченому чинним законодавством України
  3. Фактичною датою укладання даного Договору між сторонами є дата прийняття умов даного Договору Покупцем, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»
  4. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором), і в разі прийняття його умов (акцепту) Покупець зобов'язується сумлінно їх виконувати.
  5. Усі спори та розбіжності, що виникли з приводу виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви (претензії) Покупця.
  6. Продавець після отримання від Покупця заяви (претензії), зобов'язаний протягом 20 (двадцяти) календарних днів задовольнити заявлені вимоги чи направити Покупцю мотивовану відмову.
  7. В разі якщо спір, який виник, не буде врегульовано в претензійному порядку, Покупець має право звернутися до суду за місцем знаходження Продавця.
  8. Використання ресурсу Веб-сайту Продавця для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
  9. Всі повідомлення та інші документи за Договором повинні направлятися за адресами, вказаними в даному договорі та/або зазначеними у відповідному розділі Веб-сайту Продавця.
  10. Вся текстова інформація та графічні зображення, що знаходяться на Веб-сайті є власністю Продавця.
  11. Веб-сайт Продавця і надані сервіси можуть бути тимчасово частково або повністю недоступні унаслідок проведення профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або без такого.
  12. Продавець має право передавати свої права та обов'язки по виконанню Замовлень третім особам.
  13. Покупець гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
  14. Всі питання, неврегульовані даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.

 

 1. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ.

 

  1. Фізична особа підприємець Разумовська Регіна Ільясівна IBAN: UA503808050000000026000740799 в "АТ Райффайзен Банк Аваль"  , Код ЄДРПОУ 2881322706

електронна пошта info@botanicmarket.com.ua